Certyfikaty i Nagrody

 

 

Licznik odwiedzin

1410452
                                                                   ArtykułyOgłoszenie o zakończeniu skupu akcji pracowniczych spółki Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.


Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce Spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000296158 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje o:
zakończeniu realizacji programu nabywania Akcji pracowniczych z powodu wyczerpania środków finansowych

Uchwała dotycząca zakończenia skupu akcji ...Link.

Ogłoszenie o skupie akcji pracowniczych spółki Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce Spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000296158 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje o przystąpieniu
do realizacji programu nabywania Akcji pracowniczych na zasadach określonych w uchwale nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia Zarządowi WZE S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych WZE S.A. za wynagrodzeniem, celem ich dobrowolnego umorzenia
oraz zgodnie z przyjętym Regulaminem.

Szczegóły w zakładce AKCJE ...Link.

 
Zautomatyzowany system rozpoznawczo zakłócający KAKTUS-MO

WZE S.A. liderem Konsorcjum do realizacji programu pozyskania przez SZ RP zautomatyzowanego systemu rozpoznawczo zakłócającego KAKTUS-MO.

10 lipca br. w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisano umowę Konsorcjum do udziału w prowadzonym przez Inspektorat Uzbrojenia MON postępowaniu na dostawę dla SZ RP nowego systemu Walki Radioelektronicznej o kryptonimie KAKTUS MO. W skład Konsorcjum działającego pod egidą Biura Elektroniki i Informatyki PGZ S.A. weszły Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. (Lider), Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A., Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A. oraz Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu. Konsorcjum skorzysta również z krajowych jak i zagranicznych podwykonawców.

Zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający KAKTUS jest przeznaczony do prowadzenia walki elektronicznej na szczeblu operacyjnym i taktycznym. Zadania rozpoznawcze systemu KAKTUS obejmują pozyskiwanie informacji o składzie i dyslokacji elementów ugrupowania przeciwnika oraz o charakterze jego bieżących działań. W zakresie przeciwdziałania system KAKTUS jest przeznaczony do prowadzenia ofensywnych działań elektronicznych polegających na emitowaniu zakłócającej energii elektromagnetycznej na częstotliwościach pracy urządzeń odbiorczych przeciwnika.
kaktus
23 czerwca br. IU MON opublikował zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę dwóch zautomatyzowanych systemów rozpoznawczo zakłócających KAKTUS-MO. Po dopuszczeniu do realizacji, zamówienie będzie realizowane w trzech etapach: wykonanie jednego kompletu z uwzględnieniem określonych przez zamawiającego w zaproszeniu zmian; przeprowadzenie badań typu i wykonanie drugiego kompletu systemu. Zakończenie realizacji zamówienia przewidywane jest na czwarty kwartał 2018r.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce specjalizują się w zakresie Walki Radioelektronicznej. Spółka posiada również głębokie doświadczenie w integracji rozległych systemów m.in. NEWA SC i PRZEBIŚNIEG. Wraz z pozostałymi konsorcjantami w przeszłości dostarczyła do SZ RP Mobilne Zestawy Rejestracji i Analizy Sygnałów Radiolokacyjnych MZRiASR, Mobilne Stacje Rozpoznania Radioelektronicznego ESM/ELINT, Mobilne Stacje Rozpoznania MSR-W i Śmigłowcowe Systemy Rozpoznania Radioelektronicznego PROCJON-3.

 
Nagroda za Lancę Elektromagnetyczną

12

Podczas odbywających się 2–5 czerwca br. Targów i Konferencji Pro Defense 2017 w Ostródzie, Wojskowe Zakłady Elektroniczne zostały wyróżnione nagrodą Żagiel Rozwoju, za polskie innowacyjne rozwiązanie techniczne dla Sił Zbrojnych RP.

Komisja konkursowa Targów, doceniła opracowywany w naszym Zakładzie, pierwszy system do neutralizacji bezzałogowych statków latających (bsl), plecakowy zestaw zakłócający Lanca Elektromagnetyczna.

Projekt ten jest przykładem dobrej współpracy z naszym głównym partnerem technologicznym AM Technologies.

Lanca Elektromagnetyczna to przenośny, mieszczący się w plecaku, neutralizator bsl, którego system antenowy może być zamontowany na dowolnym uzbrojeniu przenośnym m.in. pod lufą karabinka szturmowego, atrapie broni lub na pojeździe – jako element mobilnego systemu zwalczania bezzałogowych statków latających.

Lanca zakłóca pokładowe systemy łączności bsl, uniemożliwiając wykonywanie misji, zmuszając je do przymusowego lądowania.

Jest to urządzenie zakłócające pokładowe systemy łączności dronów w taki sposób, by nie można było nimi kierować i by spowodować ich przymusowe lądowanie lub przerwanie misji. Ponieważ różne wersje systemów bezzałogowych pracują w bardzo szerokim zakresie częstotliwości (paśmie ISM – 2400 MHz, paśmie L2 GPS 1227 MHz, paśmie LI GPS/GLONASS – 1570 do 1620 MHz i paśmie ISM – 5800 MHz) Lanca Elektromagnetyczna może zakłócać w paśmie od 100 MHz do 6 GHz.

 
Komunikat o zwyczajnym walnym zgromadzeniu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce, uprzejmie zawiadamia, iż zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1-go Maja nr 1 ) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 PLN wpłacony w całości, NIP 125-00-00-071,

na dzień 19.06. 2017r., na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w Zielonce (kod:05-220)
przy ul. 1-go Maja nr 1 w sali konferencyjnej usytuowanej na parterze biurowca
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. 
(czytaj dalej...)
 
Komunikat o walnym zgromadzeniu

Na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 52 Statutu Spółki, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zwołanego na dzień 15 marca 2017 roku, Pan Michał Sygutowski zarządził przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 13.04.2017 roku do godziny 12:00 w punkcie dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. Wznowienie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w siedzibie Spółki, to jest w budynku biurowym przy ul. 1 Maja 1. 

Komunikat o walnym zgromadzeniu

Na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 52 Statutu Spółki, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zwołanego na dzień 15 marca 2017 roku, Pan Michał Sygutowski zarządził przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 5.04.2017 roku do godziny 12:00 w punkcie dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. Wznowienie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w siedzibie Spółki, to jest w budynku biurowym przy ul. 1 Maja 1.

Artykuły w prasie branżowej

W wydaniu lutowym Wojsko i Technika pojawił się artykuł dotyczący prac w naszym zakładzie.
Zapraszamy do lektury.
(Czytaj dalej)

 
Artykuły w prasie branżowej

W czerwcu w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. wyłoniono nowy Zarząd (...) O zadaniach i planach Wojskowych Zakładów Elektronicznych opowiada ich nowo wybrany Prezes dr inż. Przemysław Kowalczuk.
(Czytaj dalej)

Trenażer TR-I - nie tylko do Newy SC.
Szkolenie i doksonalenie nawyków obsług rakietowych zestawów przeciwlotniczych krótkiego oraz średniego zasięgu jest zadaniem niezwykle złożonym. Koszty szkolenia poligonowego, zazwyczaj połączonego ze startami rakiet, są niezwykle wysokie. A przecież, by raz na trzy cztery lata nacisnąć przycisk "start" bojowej rakiety, szkolić trzeba się niemal codziennie (...)
(czytaj dalej)


XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego - Kielce 2016

312

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zaprezentowały swoje produkty na XXIV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, który odbywał się w dniach 5 - 8 września 2016. Nasze stoisko cieszyło się zainteresowaniem specjalistów krajowych i zagranicznych z branży wojskowej.

Nasza Firma została nagrodzona w Kielcach za urządzenie - Zestaw narzędzi instruktorskich TR-I (Trenażer) nagrodą DEFENDERA. Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. dziękuje wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko. Zapraszamy znów za rok!


Rozpoczęcie współpracy z firmą S & T Service

W dniu 8 września 2016 r., podczas Targów MSPO w Kielcach, uroczyście podpisano List Intencyjny, dotyczący potencjalnego wdrożenia systemu Siemens Teamcenter w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. Siemens Teamcenter to obecnie jeden z najpopularniejszych na świecie systemów do zarządzania cyklem życia produktu (PLM – Product Lifecycle Management). Dzięki wdrożeniu tego narzędzia, WZE S.A. zyska jednolite środowisko zarządzania danymi produktowymi, dokumentami i procesami, łączące fazę prac koncepcyjnych z projektowaniem konstrukcji, technologii oraz przygotowaniem produkcji
(czytaj dalej...)


Lider Bezpieczeństwa Państwa 2016

lbp2016_2lbp2016_4lbp2016lbp2016_3

W dniu 23.06.2016 r., w Centrum Konferencyjnym MON w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Konkursie "Lider Bezpieczeństwa Państwa 2016". Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych. Patronat nad tym wydarzeniem objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Pan Bartosz Kownacki.

W tym roku Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. otrzymały nagrodę I stopnia za wyrób "Zestaw Urządzeń Instruktorskich - TR-I". Trenażer ten służy do przeprowadzania treningów pracy bojowej dla personelu dywizjonów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego i średniego zasięgu. Rada Programowo Konkursowa doceniła innowacyjność i myśl technologiczną naszego urządzenia, za co niniejszym bardzo dziękujemy.


Gepardy Biznesu za rok 2015

gep2016_2gep2016gep2016_3

W dniu 23.06.2016 r., otrzymaliśmy nagrodę w X edycji konkursu Gepardy Biznesu 2015. Nasza firma została wyróżniona za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej. Organizatorem konkursu jest Instytut Europejskiego Biznesu. Dziękujemy.


Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych ogłasza
zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 23.05.2016 na godz. 12.00 w Zielonce ul. Lipowa 20 w hotelu "U Pietrzaków", w sali konferencyjnej
(czytaj dalej...)


Ogłoszenie dot. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. uprzejmie informuje, iż w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.03.2016r. na godzinę 10.00:

Zarządzono przerwę do dnia 29.04.2016r. do godziny 12.00. Wznowienie obrad Walnego zgromadzenia nastąpi w budynku Hotelu "U Pietrzaków" przy ul. Lipowej nr 20 w Zielonce.

Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce na dzień 30 marzec 2016r. na godzinę 10.00 w Zielonce ul. Lipowa 20 Hotel "U Pietrzaków" w sali konferencyjnej.
(czytaj dalej...)


Miedzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego- Kielce 2015

IMG_0880IMG_0871IMG_0881IMG_0778

W dniach 1-4 września 2015 odbyła się w Kielcach kolejna edycja targów zbrojeniowych – MSPO. Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. jako Spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. , prezentowała swoją ofertę na wspólnej hali wraz z pozostałymi firmami wchodzącymi w skład Grupy PGZ.

Produkt, który zaprezentowaliśmy w tym roku i który wzbudził duże zainteresowanie i uznanie wśród zwiedzających to Zestaw Urządzeń Instruktorskich TR-I. Trenażer ten przeznaczony jest do wsparcia procesu szkolenia w dywizjonach rakietowych, dzięki możliwości tworzenia scenariuszy nalotów na ugrupowanie bojowe dywizjonu i przeprowadzenie na ich podstawie treningów stanowiskowych pracy bojowej.

Dziękujemy wszystkim zwiedzającym, gościom, partnerom biznesowym oraz współwystawcom za poświęcony nam czas i cenne uwagi. Do zobaczenia!


Artykuły w miesięcznikach branżowych o Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.

(...)Głównym celem podpisanej umowy jest utworzenie w WZE SA w Zielonce centrum serwisowania rakiet NSM na poziomie fabrycznym 1. W pierwszej kolejności powstaną centra: Wsparcia i Zarządzania Serwisowaniem Systemu NSM, Serwisowania Podsystemu C2 i Serwisowania MLV i TLV Systemu NSM. W następnym etapie utworzone zostanie Centrum Serwisowe Rakiet NSM – niezwykle istotne w kontekście obronności i bezpieczeństwa państwa....
 (czytaj Artykuł 1) (czytaj Artykuł 2)


Nagroda Lider Bezpieczeństwa Państwa 2015

WP_20150618_011WP_20150618_010DSCN5093_2

W dniu 18.06.2015 podczas Gali „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2015” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zostały uhonorowane diamentową nagrodą “Lidera Bezpieczeństwa Państwa 2015” za produkt MZRiASR. Przyznając tę nagrodę, jury konkursowe doceniło innowacyjność i szerokie spektrum możliwości tego produktu.


Umowa offsetowa z firmą Kongsberg Defence & Aerospace

DSC01437DSC01450

W dniu 10.06.2015 r. w siedzibie naszej firmy, podpisana została umowa offsetowa z firmą Kongsberg Defence & Aerospace na utworzenie w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. centrum serwisowania pocisków przeciwokrętowych Naval Strike Missile (NSM), będących już na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli m.in. Wiceminister Gospodarki Arkadiusz Bąk, Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych – Hubert Królikowski, Gen. Stanisław Butlak, Z-ca Szefa Inspektoratu do Spraw Techniki Lotniczej i Morskiej – Jan Woźniak, przedstawiciele Dowództwa Generalnego (Inspektorat Marynarki Wojennej) - kmdr. Krzysztof Jasiński i kmdr. Artur Kołaczyński oraz TV i media branżowe.

Głównym celem podpisanej umowy jest utworzenie w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. w Zielonce, centrum serwisowania rakiet NSM na Poziomie Fabrycznym 1. W pierwszej kolejności powstaną centra: Wsparcia i Zarządzania Serwisowaniem Systemu NSM, Serwisowania Podsystemu C2 i Serwisowania MLV i TLV Systemu NSM. W następnym etapie utworzone zostanie Centrum Serwisowe Rakiet NSM – niezwykle istotne w kontekście obronności i bezpieczeństwa państwa. Realizowany jest również zapis umowy offsetowej dotyczący serwisowania i zarządzania konfiguracją systemu Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego (NDR) eksploatowanego już w Marynarce Wojennej RP.


Artykuł w miesięczniku VIP o programach offsetowych Wojskowych Zakładów EIektronicznych S.A. styczeń 2015

Na bazie umowy Offsetowej podpisanej 11 lutego 2011 r. pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a firmą Honeywell Regelsysteme GmbH, Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. będące jej offsetobiorcą otrzymały know-how i prawa do produkcji elementów systemu naziemnej nawigacji zliczeniowej TALIN. (czytaj dalej)
.

I Międzynarodowa Wystawa Przemysłu Obronnego ADEX 2014, Baku Azerbejdżan

12

W dniach 11-13 września 2014 r., w stolicy Azerbejdżanu, Baku odbyła się I Międzynarodowa Wystawa Przemysłu Obronnego ADEX 2014. Organizatorem narodowego stoiska, na którym wystawiały się między innymi Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. była firma Korporacją Wschód Sp. z o.o. Była to doskonała okazja do zaprezentowania zwiedzającym oferty produktowej WZE S.A. i nawiązania nowych kontaktów biznesowych.


XXII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego - Kielce 2014

312

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zaprezentowały swoje produkty na XXII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, który odbywał się w dniach 1 - 4 września 2014. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem specjalistów krajowych i zagranicznych z branży wojskowej. Głównym produktem prezentowanym na targach w Kielcach były 2 konsole: „Wielofunkcyjna konsola dowodzenia i kierowania” oraz „Konsola do współpracy z zewnętrznymi obiektami dowodzenia i kierowania”. Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. dziękuje wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko. Zapraszamy znów za rok!


XXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego - Kielce 2013

43152

Jak co roku Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zaprezentowały swoje produkty na XXI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, który odbywał się w dniach 2 - 5 września 2013. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem specjalistów krajowych i zagranicznych z branży wojskowej. Głównym produktem prezentowanym na targach w Kielcach był nowy „Trenażer załóg SNR NEWA SC”, a także nowo produkowane bloki do sprzętu wojskowego. Jednocześnie informujemy, że zakład został wyróżniony Nagrodą Specjalną Ministra Gospodarki w kategorii „Offsetobiorca Sektora Obronnego”. Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. dziękuje wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko. Zapraszamy znów za rok!

Umowa Offsetowa z Honeywellem

W dniu 29.03.2011 Rada Ministrów zaakceptowała podpisaną przez Ministra Gospodarki Umowę Offsetową z firmą Honeywell Regelsysteme GmbH (Niemcy) dotyczącą przekazania praw do technologii produkcji:
1. Czujnika Ruchu Pojazdów (VMS)
2. Wskaźnik kierowcy (DCDU)
3. Elementów (podzespołów) bloku nawigacji (INU)
na rzecz Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

W dniu 31.10.2011, realizując zobowiązanie offsetowe podpisana została "Umowa licencyjna" na w/w wyroby. Z tą datą wszelkie wartości niematerialne i prawne do wyrobów VMS oraz DCDU przeszły na WZE S.A.