Konstruktor Elektronik

Opis stanowiska:
• Uruchamianie i konfiguracja urządzeń analogowych i cyfrowych małej częstotliwości
• Projektowanie systemów mikroprocesorowych
• Projektowanie systemów zawierających układy FPGA
• Uruchamianie i testowanie produkowanych wyrobów
• Opracowywanie warunków technicznych
• Udział w międzynarodowych zespołach projektowych

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe techniczne – kierunek: elektronika lub radiotechnika lub elektryka lub automatyka i robotyka lub mechatronika lub pokrewny. Mile widziani również studenci ostatnich lat studiów tych kierunków.
• Doświadczenie w projektowaniu systemów mikroprocesorowych i/lub układów analogowych.
• Doświadczenie w projektowaniu układów cyfrowych zawierających mikrokontroler lub/i FPGA
• Doświadczenie w oprogramowaniu układów cyfrowych (znajomość języka wysokiego poziomu C++)
• Doświadczenie w tworzeniu schematów elektronicznych i elektrycznych
• Znajomość oprogramowania Altium Designer, MS Office
• Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2

Dodatkowe wymagania pożądane:
• Podstawowa znajomość pakietów MATLAB/SIMULINK
• Mile widziane doświadczenie z narzędziami do symulacji, takimi jak: Hyperlynx, Sigirty, LTspice, Pspice lub podobne;
• Mile widziana znajomość przeprowadzaniu analiz inżynierskich (takich jak: bilans mocy, zakłócenia, metoda Monte Carlo, analiza termiczna itp.)
• Doświadczenie z przetwornikami A/C-i C/A
• Zdolność szybkiego uczenia się
• Umiejętność pracy w zespole
• Odpowiedzialność, rzetelność
• Posiadanie certyfikatu dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się działaniom mającym na celu jego uzyskanie

Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę / umowę zlecenie / umowę dzieło
• Możliwość częścowej pracy zdalnej
• Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania
• Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych
• Możliwość ubezpieczenia grupowego
• Możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy
• Przyjazną atmosferę pracy

WYMAGANIA DO PRACY W WZE S.A.:
– zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – uzyskana przez pracownika, w trakcie okresu próbnego, nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja