Programista C++/C#/UNITY

Opis Stanowiska
• tworzenie oprogramowania spełniającego założone funkcje
• testowanie, instalowanie i uruchamianie oprogramowania systemowego i aplikacji użytkowych
• tworzenie dokumentacji oprogramowania.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne – kierunek: informatyka lub pokrewny lub studenci 3-go
roku studiów tych kierunków;
• doświadczenie w tworzeniu oprogramowania pod systemem Linux i Windows;
• znajomość języka programowania obiektowego (C++/C#);
• znajomość Qt;
• znajomość Unity;
• znajomość jęz. angielskiego na poziomie B1/B2;
• zdolność szybkiego uczenia się;
• umiejętność pracy w zespole;
• odpowiedzialność, rzetelność.

Dodatkowe wymagania pożądane:
• podstawowa znajomość programowania wielowątkowego;
• znajomość OpenCV i programowania układów GPU;

Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę / umowę zlecenie /umowa dzieło;
• Możliwość częściowej pracy zdalnej;
• Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania;
• Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych;
• Możliwość ubezpieczenia grupowego;
• Możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy;
• Przyjazną atmosferę pracy.

WYMAGANIA DO PRACY W WZE S.A.:
– zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – uzyskana przez pracownika, w trakcie okresu próbnego, nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja