Tester Oprogramowania

Opis stanowiska:

 • wykonywanie testów oprogramowania wysoko- i nisko poziomowego,
 • przygotowywanie planów testów, przypadków i scenariuszy testowych,
 • wyznaczanie zakresu testów na poszczególnych etapach projektu;
 • codzienna współpraca z programistami w celu udoskonalania rozwiązań,
 • wsparcie działu walidacji w trakcie codziennych obowiązków.

Wymagania:

 • min. 1 rok pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość systemów operacyjnych Windows, Linux,
 • znajomość standardów ISTQB,
 • znajomość pakietu Office,
 • podstawy programowania (preferowane C++, Python),
 • spostrzegawczość i skrupulatność,
 • dobra organizacja pracy pod presją czasu,
 • asertywność,
 • posiadanie certyfikatu dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie.

Dodatkowe wymagania pożądane:

 • doświadczenie w automatyzacji testów,
 • znajomość norm obronnych oraz standardów ISO.

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja