Nowy Prezes Zarządu

18 lipca 2022 r. Rada Nadzorcza WZE S.A. w zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym wybrała Panią Małgorzatę Kobylarczyk na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Spółki.

Ukończyła Politechnikę Radomską na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz studia MBA. Posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie zarządzania projektami potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami. Z branżą zbrojeniową związana jest od początku swojej kariery zawodowej.

W Wojskowych Zakładach Elektronicznych odpowiadała za współpracę międzynarodową na poziomie operacyjnym. Od 2021 r. pełniła funkcję Członka Zarządu – Dyrektora ds. Operacyjnych. W latach 2017-2019 r. pełniła funkcję Dyrektora Wykonawczego, odpowiadając za logistykę, technologię oraz zarządzanie projektami strategicznymi w ramach kontaktów z firmami Lockheed Martin, Raytheon, Harris, Kongsberg, Northrop Grumman. Pracę w spółce rozpoczęła w 2017 r. na stanowisku Kierownika Działu Współpracy Zagranicznej, a następnie Dyrektora ds. Handlu i Logistyki, gdzie miała istotny wkład w finalizację strategicznych inwestycji spółki, tj. budowy Centrum Serwisowania Systemem NSM-CDS oraz Centrum Serwisowo-Produkcyjnego pocisków rakietowych NSM.

W latach 2015-2017 pracowała w PIT-RADWAR S.A., gdzie była częścią zespołu kierującym projektem systemu obrony powietrznej PATRIOT-WISŁA. Nawiązała wówczas relacje biznesowe z głównymi amerykańskimi i europejskimi firmami zbrojeniowymi. Wcześniej, od 2009 r. pracowała w Bumar/Polski Holding Obronny w zespole odpowiedzialnym za amunicję i rakiety, gdzie prowadziła projekty strategiczne, zdobywając doświadczenie we wszystkich aspektach działalności firmy i przemysłu obronnego.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego
spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce

RADA NADZORCZA
Spółki Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (dalej „Spółka”)
działając na podstawie § 25 ust. 1. Statutu Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Spółki.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego

POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA ROZPOCZYNA INWESTYCJĘ ZWIĄZANĄ ZE STWORZENIEM LABORATORIUM HARDWARE-IN-THE-LOOP

PGZ S.A. zawarła porozumienia ze spółkami z Grupy PGZ dotyczące stworzenia nowoczesnego laboratorium Hardware In-The-Loop, dedykowanego testom układów naprowadzania pocisków rakietowych. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w Zielonce, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGZ.

Porozumienie_Podpisy PitRadwar
« 2 z 5 »

Czytaj dalej POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA ROZPOCZYNA INWESTYCJĘ ZWIĄZANĄ ZE STWORZENIEM LABORATORIUM HARDWARE-IN-THE-LOOP

Nowy Członek Zarządu WZE S.A.

25 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza WZE S.A. w zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym wybrała Panią Małgorzatę Kobylarczyk na stanowisko  Członka Zarządu – Dyrektora ds. Operacyjnych Spółki.


Małgorzata Kobylarczyk, Członek Zarządu – Dyrektor ds. Operacyjnych Spółki.

Ukończyła Politechnikę Radomską na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz studia MBA. Posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie zarządzania projektami potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami. Z branżą zbrojeniową związana jest od początku swojej kariery zawodowej.

W Wojskowych Zakładach Elektronicznych odpowiada za współpracę międzynarodową na poziomie operacyjnym. Od 2019 r. pełniła funkcję Dyrektora Wykonawczego, odpowiadając za logistykę, technologię oraz zarządznie projektami strategicznymi w ramach kontaktów z firmami Lockheed Martin, Raytheon, Harris, Kongsberg, Northrop Grumman. Pracę w spółce rozpoczęła w 2017 r. na stanowisku Kierownika Działu Współpracy Zagranicznej, a następnie Dyrektora ds. Handlu i Logistyki, gdzie miała istotny wkład w finalizację strategicznych inwestycji spółki, tj. budowy Centrum Serwisowania Systemem NSM-CDS oraz Centrum Serwisowo-Produkcyjnego pocisków rakietowych NSM.

W latach 2015-2017 pracowała w PIT-RADWAR S.A., gdzie była częścią zespołu kierującym projektem systemu obrony powietrznej PATRIOT-WISŁA. Nawiązała wówczas relacje biznesowe z głównymi amerykańskimi i europejskimi firmami zbrojeniowymi. Wcześniej, od 2009 r. pracowała w Bumar/Polski Holding Obronny w zespole odpowiedzialnym za amunicję i rakiety, gdzie prowadziła projekty strategiczne, zdobywając doświadczenie we wszystkich aspektach działalności firmy i przemysłu obronnego.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Operacyjnych
spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce

RADA NADZORCZA
Spółki Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (dalej „Spółka”)
działając na podstawie § 25 ust. 1. Statutu Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Operacyjnych Spółki.

Czytaj dalej

Nowy skład Zarządu WZE S.A.

11 maja 2021 r. Rada Nadzorcza WZE S.A. w zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym wybrała: Pana Przemysława Kowalczuka na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pana Ireneusza Jabłońskiego na Członka Zarządu Spółki.

dr inż. Przemysław Kowalczuk, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny

Doświadczony menedżer, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia Executive MBA na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie / Apsley Business School of London.

W latach 2016–2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A., przekształcając profil Spółki z zakładu remontowego do nowoczesnego przedsiębiorstwa rozwijającego technologię rakietową. We wcześniejszym okresie, od roku 2012 pracował w zakładach PIT-RADWAR S.A., m.in. jako Zastępca Dyrektora Biura Systemów Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej, współtworząc program „Tarcza Polski”. W latach 2002-2012, wykładowca akademicki na Politechnice Warszawskiej oraz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.

Ireneusz Jabłoński, Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy

Absolwent SGGW oraz trzech kierunków na studiach podyplomowych: Zarządzania Wartością Firmy (SGH w Warszawie), Zarządzania Nieruchomościami (WSGN w Warszawie) oraz Executive Master of Business Administration w WSM w Warszawie/ Apsley Business School of London.

W latach 2016 -2020 pełnił funkcję Członka Zarządu – Dyrektora ds. finansowych Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. Pracował m.in. w Banku Przemysłowo-Handlowym S.A., Biurze Maklerskim Banku Zachodniego S.A.,  Agros Trading Sp. z o.o., Domu Maklerskim PKO BP S.A., Zakładzie Zarządzania Nieruchomościami w Warszawie, Agencji Rynku Rolnego, Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz szerokie kompetencje do kierowania finansami spółki. Doświadczony w zakresie zapewniania płynności finansowej, nadzorowania dyscypliny budżetowej, bankowości inwestycyjnej, handlu, zarządzaniu i administracji publicznej.

Zmiana składu zarządu

W związku z rezygnacją Prezesa Zarządu WZE S.A. w dniu 26.04.2021r. Rada Nadzorcza Spółki delegowała do czasowego pełnienia obowiązków prezesa pana Przemysława Kowalczuka. Jednocześnie Rada podjęła uchwałę o ogłoszeniu konkursu na stanowisko prezesa oraz członka zarządu WZE S.A.

Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł. wpłacony w całości, na wniosek akcjonariusza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna, na dzień 24.09.2020 r. na godzinę 11.00. Czytaj dalej Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna.

Zapraszamy do odwiedzenia ekspozycji WZE S.A. podczas XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach

Zapraszamy do odwiedzenia ekspozycji Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. podczas  XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, który odbędzie się w dniach  3-6 września br. W trakcie Targów zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania dla przemysłu zbrojeniowego z całego świata.

Czytaj dalej Zapraszamy do odwiedzenia ekspozycji WZE S.A. podczas XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach