Kolejny krok we współpracy WZE S.A. i Raytheon Integrated Defense Systems

Dzisiejsze porozumienie potwierdza, że spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej mogą być partnerem dla czołowych amerykańskich koncernów zbrojeniowych. Wchodzimy w globalny łańcuch dostaw firmy Raytheon. To olbrzymia szansa rozwoju dla Wojskowych Zakładów Elektronicznych, potwierdzenie zdolności i kompetencji naszej spółki  –  Czytaj dalej Kolejny krok we współpracy WZE S.A. i Raytheon Integrated Defense Systems

Zwołanie Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia WZE S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł. wpłacony w całości, na wniosek akcjonariusza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna, na dzień 22.08.2019 r. na godzinę 11.00.

Czytaj dalej Zwołanie Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia WZE S.A.

Budowa kompleksu produkcyjno-serwisowego pocisków rakietowych NSM rozpoczęta

Dziś w została podpisana umowa z wykonawcą. Rozpoczynamy budowę kompleksu produkcyjno-serwisowego pocisków rakietowych NSM. Inwestycja jest powiązana z projektem offsetowym realizowanym w S.A. w ramach pozyskania przez Siły Zbrojne RP Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego.

Czytaj dalej Budowa kompleksu produkcyjno-serwisowego pocisków rakietowych NSM rozpoczęta