Tester Oprogramowania

Opis stanowiska:

 • wykonywanie testów oprogramowania wysoko- i nisko poziomowego,
 • przygotowywanie planów testów, przypadków i scenariuszy testowych,
 • wyznaczanie zakresu testów na poszczególnych etapach projektu;
 • codzienna współpraca z programistami w celu udoskonalania rozwiązań,
 • wsparcie działu walidacji w trakcie codziennych obowiązków.

Czytaj dalej Tester Oprogramowania

Konstruktor Elektronik

Opis stanowiska:
• Uruchamianie i konfiguracja urządzeń analogowych i cyfrowych małej częstotliwości
• Projektowanie systemów mikroprocesorowych
• Projektowanie systemów zawierających układy FPGA
• Uruchamianie i testowanie produkowanych wyrobów
• Opracowywanie warunków technicznych
• Udział w międzynarodowych zespołach projektowych
Czytaj dalej Konstruktor Elektronik

Inżynier Systemu

Opis stanowiska:

 • Opracowywanie systemów i zarządzanie nimi
 • Weryfikacja wymagań, łącznie z ich projektowaniem, symulacją i testami
 • Zarządzanie ryzykami związanymi z tworzeniem systemów
 • Przeprowadzanie analizy wyboru optymalnego rozwiązania konstrukcji systemu
 • Opracowywanie interfejsów systemu
 • Wykonywanie analiz całych systemów na wszystkich etapach życia produktu: koncepcji, konstrukcji, testowania i produkcji
 • Zapewnienie logicznej i systematycznej konwersji wymagań klienta na kompletne rozwiązania systemowe, przy uwzględnieniu ograniczeń technicznych, harmonogramu i kosztów
 • Wykonywanie, w celu przełożenia wymagań klienta na specyfikacje sprzętu i oprogramowania, analiz funkcjonalnych, analiz osi czasu, szczegółowych studiów wyboru rozwiązań, alokacji wymagań oraz studiów definicji interfejsów systemu

Czytaj dalej Inżynier Systemu

Inżynier systemu

Opis Stanowiska
• Opracowywanie systemów i zarządzanie nimi
• Weryfikacja wymagań, łącznie z ich projektowaniem, symulacją i testami
• Zarządzanie ryzykami związanymi z tworzeniem systemów
• Przeprowadzanie analizy wyboru optymalnego rozwiązania konstrukcji systemu
• Opracowywanie interfejsów systemu
• Wykonywanie analiz całych systemów na wszystkich etapach życia produktu: koncepcji, konstrukcji, testowania i produkcji
• Zapewnienie logicznej i systematycznej konwersji wymagań klienta na kompletne rozwiązania  systemowe, przy uwzględnieniu ograniczeń technicznych, harmonogramu i kosztów
• Wykonywanie, w celu przełożenia wymagań klienta na specyfikacje sprzętu i oprogramowania, analiz funkcjonalnych, analiz osi czasu, szczegółowych studiów wyboru rozwiązań, alokacji wymagań oraz studiów definicji interfejsów systemu.

Czytaj dalej Inżynier systemu