TECHNOLOG MECHANIK

Opis stanowiska:

  • analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej
  • opracowywanie dokumentacji technologicznej
  • nadzór technologiczny nad procesami produkcyjnymi
  • rozwiązywanie problemów technicznych wynikłych w procesie produkcji
  • optymalizacja procesów technologicznych
  • udział w badaniach nowych wyrobów

  Czytaj dalej TECHNOLOG MECHANIK

Specjalista ds. Jakości Łańcucha Dostaw

Opis stanowiska:

 • Wsparcie w kwalifikowaniu i monitoringu dostawców i podwykonawców,
 • Opracowywanie wytycznych do kontroli wejściowej,
 • Koordynacja działań w zakresie postępowania z niezgodnościami przedprodukcyjnymi i zewnętrznymi,
 • Nadzór nad częściami podrobionymi na poziomie łańcucha dostaw,
 • Udział w opracowaniu i dystrybucji Planów Zapewnienia Jakości dla Dostawców,
 • Wsparcie w opracowywaniu Planu Auditów Dostawcy.

Czytaj dalej Specjalista ds. Jakości Łańcucha Dostaw

PLANISTA

Zakres obowiązków:
– opracowywanie rocznego planu produkcji uwzględniającego założenia planu rzeczowo-finansowego i posiadane zasoby
– aktualizowanie rocznego planu produkcji o nowo otwierane i zamykane zlecenia produkcyjne
– prowadzenie rejestru zleceń produkcyjnych
– opracowywanie miesięcznych planów operatywnych dla poszczególnych wydziałów produkcyjnych
– wystawianie podzleceń produkcyjnych na wydziały produkcyjne z pełną informacją dotyczącą dokumentacji technicznej, normy godzinowej i terminu wykonania
– opracowywanie miesięcznego bilansu roboczogodzin i strat w poszczególnych wydziałach produkcyjnych
– przeprowadzanie analizy zużytych roboczogodzin oraz terminów wykonania w porównaniu do norm godzinowych i planu dla poszczególnych zleceń produkcyjnych
– raportowanie do przełożonego o możliwych przekroczeniach terminów wykonania i norm godzinowych
– zabezpieczanie wydziałów produkcyjnych w dokumentację techniczną poprzez zamawianie
  jej w archiwum technicznym

Czytaj dalej PLANISTA

Kontroler Jakości

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie operacji kontroli technicznej, w tym pomiarów i prób funkcjonalnych zgodnie z dokumentacją procesu
 • Potwierdzanie zgodności wyrobu
 • Rejestrowanie i analizowanie niezgodności
 • Nadzór nad wyrobem niezgodnym 

Czytaj dalej Kontroler Jakości

Inżynier elektronik w specjalności technika wysokich częstotliwości lub radiokomunikacja

Opis stanowiska:

 • Uruchamianie i konfiguracja urządzeń wysokiej częstotliwości
 • Projektowanie elementów systemów radiokomunikacyjnych.
 • Opracowywanie procedur testowych oraz projektowanie stanowisk pomiarowych
 • Uruchamianie i testowanie produkowanych wyrobów
 • Opracowywanie warunków technicznych
 • Udział w międzynarodowych zespołach projektowych

Czytaj dalej Inżynier elektronik w specjalności technika wysokich częstotliwości lub radiokomunikacja

Inżynier elektronik w specjalności technika cyfrowa

Opis stanowiska:

 • Uruchamianie i konfiguracja urządzeń analogowych i cyfrowych małej częstotliwości
 • Projektowanie systemów mikroprocesorowych ARM, AVR
 • Projektowanie systemów zawierających układy FPGA
 • Opracowywanie procedur testowych oraz projektowanie stanowisk pomiarowych
 • Uruchamianie i testowanie produkowanych wyrobów
 • Opracowywanie warunków technicznych
 • Udział w międzynarodowych zespołach projektowych

Czytaj dalej Inżynier elektronik w specjalności technika cyfrowa