Wybór dostawcy sprężarek śrubowych wraz z osprzętem

Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,
ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje dotyczącą:

„Wybór dostawcy sprężarek śrubowych wraz z osprzętem dla Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w Zielonce, ul.1-go Maja 1”

Czytaj dalej Wybór dostawcy sprężarek śrubowych wraz z osprzętem

Wymiana świetlików dachowych na budynku 119 na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. na działce nr 131 obr. 5-60-02 przy ul.1 -go Maja 1 w Zielonce

Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

 ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycję:
„Wymiana świetlików dachowych na budynku 119
na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
na działce nr 131 obr. 5-60-02 przy ul.1 -go Maja 1 w Zielonce

Czytaj dalej Wymiana świetlików dachowych na budynku 119 na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. na działce nr 131 obr. 5-60-02 przy ul.1 -go Maja 1 w Zielonce

Remont elewacji południowo wschodniej oraz północno wschodniej budynku 119 zlokalizowanego na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. na działce nr 131, obr 5-60-02 przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce

Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,
ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje dotyczącą:

„Remont elewacji południowo wschodniej oraz północno wschodniej budynku 119 zlokalizowanego na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. na działce nr 131, obr 5-60-02 przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce” Czytaj dalej Remont elewacji południowo wschodniej oraz północno wschodniej budynku 119 zlokalizowanego na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. na działce nr 131, obr 5-60-02 przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce

Zapytanie Ofertowe Nr 09/2021/DOB – Zakończone

Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert
do Zapytania Ofertowego Nr 06/2021/DOB:

„Dostawa komputerów przenośnych o podwyższonych parametrach z podstawowym oprogramowaniem w ramach projektu „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (dalej: „SEEKER”) dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełom owych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR”

Czytaj dalej Zapytanie Ofertowe Nr 09/2021/DOB – Zakończone

Zapytanie Ofertowe Nr 08/2021/DOB – Zakończone

Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert
do Zapytania Ofertowego Nr 06/2021/DOB:

„Dostawa stacji roboczych dla programistów z profesjonalnymi kartami garficznymi w ramach projektu „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (dalej: „SEEKER”) dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełom owych technologii służących bezpieczeństw u i obronności państwa pk. SZAFIR”

Czytaj dalej Zapytanie Ofertowe Nr 08/2021/DOB – Zakończone

Zapytanie Ofertowe Nr 07/2021/DOB

Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert
do Zapytania Ofertowego Nr 06/2021/DOB:

„Dostawa oprogramowania Visual Studio w ramach projektu „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (dalej: „SEEKER”) dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełom owych technologii służących bezpieczeństw u i obronności państwa pk. SZAFIR”

Czytaj dalej Zapytanie Ofertowe Nr 07/2021/DOB

Zapytanie Ofertowe Nr 06/2021/DOB – Zakończone

Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert
do Zapytania Ofertowego Nr 06/2021/DOB:

„Dostawa komputerów przenośnych o podwyższonych parametrach z podstawowym oprogramowaniem w ramach projektu „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (dalej: „SEEKER”) dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełom owych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR”

Czytaj dalej Zapytanie Ofertowe Nr 06/2021/DOB – Zakończone

Zapytanie Ofertowe Nr 04/2021/DOB – Zakończone

Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert
do Zapytania Ofertowego Nr 04/2021/DOB:

„Dostawa oprogramowania Enterprise Architect Unified Floating Edition w ramach projektu „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (dalej: „SEEKER”) dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełom owych technologii służących bezpieczeństw u i obronności państwa pk. SZAFIR”

Czytaj dalej Zapytanie Ofertowe Nr 04/2021/DOB – Zakończone

Zapytanie Ofertowe Nr 03/2021/DOB – Anulowane

Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert
do Zapytania Ofertowego Nr 03/2021/DOB:

„Dostawa oprogramowania Unity 3D Pro w ramach projektu „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (dalej: „SEEKER”) dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełom owych technologii służących bezpieczeństw u i obronności państwa pk. SZAFIR”

Czytaj dalej Zapytanie Ofertowe Nr 03/2021/DOB – Anulowane