Skład Zarządu Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

PREZES ZARZĄDU Dyrektor naczelny                     dr inż. Przemysław Kowalczuk
CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor ds. finansowych     Ireneusz Jabłoński

Skład Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ               Marzena Pabjasz
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ                                 Andrzej Wirtek
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ                                 Piotr Panasiuk
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ                                 Wojciech Dawidziuk
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ                                 Joanna Sadowska
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ                                 Paweł Bartczak

Bitnami