ZESPÓŁ

Projekt neutralizatora bezzałogowych statków powietrznych BSP powstał z inicjatywy Zarządu Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w składzie: Przemysław Kowalczuk (Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu), Krzysztof Czyż (Dyrektor ds. Produkcji, Członek Zarządu), Ireneusz Jabłoński (Dyrektor ds. Finansowych, Członek Zarządu). Przedsięwzięcie realizowane było w ramach tak zwanych prac własnych.  Nad projektem LANCA | 2.0. pracował szeroki zespół  konstruktorów mechaników, konstruktorów elektroników oraz pion produkcji. Do pracy nad projektem zaprosiliśmy zespół designerów z JotGie Studio Projektowe w składzie: Jakub Gołębiewski, Anna Szwaja, którzy opracowali ergonomiczne i wizualne aspekty urządzenia. Od strony organizacyjnej nad projektem pieczę sprawował Konrad Markowski (Dyrektor Biura Wdrożeń).