SYSTEMY LOTNICZE I KOSMICZNE

SYSTEMY DLA PLATFORM ŚMIGŁOWCOWYCH
– System rozpoznawania radioelektronicznego PROCJON-3
– Komponenty elektroniczne dla W-3 Sokół

WSPARCIE LOGISTYCZNE DLA GLS F-16
– Serwisowanie naziemnych systemów elektrycznych i elektronicznych

KOSMOS
Pozyskanie kompetencji z zakresu produkcji:
– Mechanicznego Wyposażenia Wspomagającego – MGSE (Mechanical Ground Support Equipment)
– Elektrycznego Wyposażenia Wspomagającego – EGSE (Electrical Ground Support Equipment)
– Przygotowanie do integracji technicznej platform satelitarnych

Bitnami